Balgen

Bij de balgdelen worden de spanen onder de juiste hoek toegezaagd en in eenzelfde arbeidsgang afgeschuind.

Soufflet - Balg - Orgelbalg